Thursday, September 22, 2011

ഇമേജ് കോപ്പിയര്‍

 ഇമേജ് കോപ്പിയര്‍
 
PROJECT TITLE:
Image Copier

Aim:
To copy an image using reflection.


Materials Required:
1. Glass pane
2. Pencil/PenProcedure:


This is to make a device for copying images and drawings. A glass pane will reflect images like a mirror, especially when the far side of the pane is dark and the other side is illuminated. Place a glass pane to be supported vertically on a table, as shown. Place the image to be copied on one side of the glass, and a sheet of blank paper on the other. Sit on the side of the glass pane where the image is. Make the room dark except for one lamp that shines on the image. The image will seem to fall on the blank paper through reflection. The glass pane will be transparent enough for you to see your hand and pencil through to trace the image.

1 comment:

  1. സർ,
    ഇതൊരു മലയാളം ബ്ലോഗാണ്. വളരെ വിഞ്ജാനപ്രദമായ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരുന്നത്. വളരെ സന്തോഷവും നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. തലക്കെട്ടും മറ്റും മലയാളത്തിൽ കൊടുക്കുകയും എന്തെങ്കിലും വിശദീകരണം ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അത് ഇംഗ്ലീഷിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മലയാളികൾ സ്വന്തം ‘മലയാള’ത്തോട് ചെയ്യുന്ന അനീതിയല്ലെ..? ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയാലെ ശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രമാകൂ എങ്കിൽ അതാകാം. വിരോധമില്ല. പക്ഷെ, അതിനു താഴെയെങ്കിലും അതിന്റെ ‘മലയാള തർജ്ജിമ’ കൊടുത്ത് മലയാളത്തോട് നീതി കാട്ടണമെന്ന് താഴ്മയായി അപേക്ഷിക്കുന്നു.

    ReplyDelete